Homepage Haberiniz Olsun Kültürel Mirasa Adanmış Bir Sergi: “Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği”