Homepage Haberiniz Olsun 27. Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu (23-24 Mayıs 2019, MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu)