Homepage DerslerdenAraştırdık Ayvansaray Mahallesi: Farkındalık ve Aidiyet Çalışması, Dünya Miras Alanı Koruma Sınırlarındaki Mahallenin İncelenmesi