Homepage Projelerimiz Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim

Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi bünyesinde Ümraniye Belediyesi’nin desteği ile bir atölye çalışması başlatıldı. Amaç, Ümraniye ve çevresinin Cumhuriyet devri insanî, yerleşimsel (mekansal), idari, toplumsal-kültürel ve iktisadi hususiyetlerini kapsamak; “Ümraniye nereden nereye geldi” ve “nasıl geldi” sorularını farklı alt başlıklar, kaynaklar ve şahitliklerle incelemek ve bütüncül, tarihsel ve sosyolojik bir yaklaşımla ilçenin şehirleşme sürecini anlamaya çalışmaktır. Tarih, sosyoloji, planlama, mimarlık, ekonomi gibi farklı disiplinlerden akademisyen, uzmanlar ve asistanların dahil olduğu bu atölyede, ilçe çalışmalarına dair bir araştırma altyapısı da oluşturulmakta ve buradan yola çıkarak ilçelerin gelişim ve dönüşümünü en iyi ortaya koyacak yöntem ve yazım usulü ne olabilir etrafında tartışmalar yürütülmektedir. Atölyede masabaşı araştırmalar kadar, saha gezileri ve ilçe sakinleri ile görüşmeler de yapılmaktadır. Atölye çalışması, çalıştay, kitap ve dijital araçlar ile zenginleştirilecek ve çıktıları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Projenin “Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim” isimli proje kitabı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve YönetimCumhuriyet Döneminde Ümraniye: Şehirleşme, Toplum, Ekonomi ve Yönetim