Homepage Haberiniz Olsun Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın İlk Tez Savunmaları Gerçekleşecek!