Homepage Haberiniz Olsun Tarih Bölümü Doktora Öğrencimiz İrem Gündüz-Polat’ın Kitap Değerlendirmesi İslâm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlandı