Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Romanlarında Yer Alan İstanbul Konaklarında Harem ve Selamlık”