Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkez ve taşra arasındaki iliskilerin mali taleplere yönelik kurumlarla uyumlaştırılması ve adaptasyonu: Kozani, Selfice ve Velvendos örnekleri, ca.1690-Ca. 1820”