Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “The Tigris-Euphrates Basin under Early Modern Ottoman Rule, c.1534-1830”