Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Yeni Bir Kitap: “Esprit civique et organisation citadine dans l’Empire ottoman (XVe-XXe siècles), Nora Lafi