Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Yeni Kitap: “TAŞRA İDARESİNDE OSMANLI MERKEZİYETÇİLİĞİ: Gediz’de Kaza İdaresi ve Sorunları” (Dr.Biray Çakmak)